تبلیغات
... - مرحله چهارم

HOME MAIL TELL ROZA

...        

                

 مرحله چهارم
سه شنبه 3 فروردین 1395 × 09:09 ق.ظ    
آقا ....
من گفتم مسابقه رو میذارم بچه ها عکسشون رو بدن
حالا بعد من میذارمش تو وب

کل مسابقه پنج مرحلس
الان سه تاش رو رفتیم با این میشه چهار تا !
من این مرحله با مرحله بعد رو پشت سر هم میذارم
 شما واسه هر دو عکس بدین مهلت تا آخر عید 

...دنیا و سارا نیستن ایام عید
 بعد عید واسه این سه مرحله آخر رو بدن...

خب بریم سراغ مرحله چهارم :
موضوع : دخى کره اى تو شهر بازی

مثل این :

باید ها :
تو شهر بازی باشه
کنار یه وسیله ی بازی باشه

نکات مثبت : 
فضا رنگارنگ باشه
دخى موهاش روشن باشه
توی وسیله باشه

نکات منفی :
زشت باشه
بزرگ یا کوچیک
بی کیفیت
آدرس

خب منتظرم ....

عکسا هم همون جای همیشگی ....
دنیا 
Ame

باید ها رعایت شده 

نکات مثبت :
فضا رنگارنگه
موهاش روشنه

نکات منفی :
نداره

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 36
عاطفه
ملیکا 

باید ها رعایتن

نکات مثبت :
فضا رنگارنگه 
دخیا موهاش روشنه

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 40
ناهید 

باید ها رعایت شده 

نکات مثبت :
فضا رنگارنگه
موهاش روشنه 
سوار یه وسیلس

نکات منفی :بزرگه 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 38
عسل

باید ها رعایت شده 

نکات مثبت :
فضا رنگارنگه
سوار وسیلس

نکات منفی :
آدرس داره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 38

سارا

باید ها رعایته

نکات مثبت :
فضا بسی رنگارنگه 
موهاشم روشنه 

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 38

   
בخــــتـ♬ـــر خــ☀ــوبــــ ×کـامـنـت()