تبلیغات
... - مرحله اول سری دوم

HOME MAIL TELL ROZA

...        

                

 مرحله اول سری دوم
چهارشنبه 4 فروردین 1395 × 08:43 ب.ظ    
مرحله یک شروع شد ...
شرکت کننده ها : 
آمه 
نورکوى
ناهید 
بهاره 
نفس 
آبا
مریدا (نا معلوم)

موضوع مرحله یک : پسر کره ای با عینک آفتابی

مثل این :

نکات مثبت :
لی مین هو باشه 
لباش غنچه باشه 
تیشرت تنش باشه 

نکات منفی :
عینکش آفتابی نباشه 
بی کیفیت باشه 
دو یا چند نفر باشن 

مهلت تا فردا ساعت 12:00
عکساتون توی ادامه مطلب ...

ببینم چه میکنید...
نور کوی 
آمه 

نکات مثبت :
لی مین هوئه
تیشرت داره 

نکات منفی :
یه مقدار بى کیفیته 
جمعیت (چون چهره ها مشخص نیست کم نمیشه)

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10

ناهید 

نکات مثبت :
لی مین هوئه

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10

بهاره 

نکات مثبت :
لی مین هوئه 
لباش غنچس

نکات منفی : بى کیفیته 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10
نفس 
 

نکات مثبت :
تیشرت داره 

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10


آبا

نکات مثبت :
لی مین هوئه

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10
سارا 

نکات مثبت :
لی مین هوئه

نکات منفی :
نداره 

امتیاز : 10
مجموع امتیازات : 10

   
בخــــتـ♬ـــر خــ☀ــوبــــ ×کـامـنـت()