تبلیغات
... - مرحله اخر :(

HOME MAIL TELL ROZA

...        

                

 مرحله اخر :(
یکشنبه 8 فروردین 1395 × 04:30 ب.ظ    
سلام 
اومدم با مرحله آخر
ایام خوشی بود 
از نفس هم عذر میخوام :(

اونایی که دوست دارن تو سری بعد شرکت کنن بگن 
تو پست بعدی البته 

خب خب 

موضوع : پسر کره ای با بادکنک 
مثل این :

باید ها :
بادکنک حتما قرمز باشه 
لباس شخص رنگ هایی خیلی ضایع مثل زرد و سبز و صورتی نباشه

نکات مثبت :
.....

نکات منفی :
موهای پسر کره ایتون بالایی زده باشه
تو جمع باشه 
بزرگ باشه 
کیفیت خیلی مهمه !


بدویین....


ناهید

باید ها تقریبا رعایته 
رنگ بادکنک سرخابیه ولی نزدیک به قرمزه

نکات مثبت :
........

نکات منفی :
موهاش بالایی زده
یه مقدار بزرگه 

امتیاز : 8 
مجموع امتیازات :45
آبا
آمه

باید ها رعایت نیستن سرخابیه
 ولی چون به قرمز نزدیکه 1 امتیاز کم میشه

نکات مثبت :
......

نکث منفی :
موهاش بالاییه :(
کیفیتش کمه ولی زیاد بد نیست :|

امتیاز : 7
مجموع امتیازات : 47
بهاره

باید ها رعایته 

نکات مثبت :
.......

نکات منفی :
بزرگه 
تو جمعه ولی امتیاز کم نمیشه چون صورتاشون معلوم نیست

امتیاز : 9
مجموع امتیازات : 49
نفس 

باید رعایته 

نکات مثبت :
........

نکات منفی :
بادکنکش..... مهم نیست 
عکس بزرگه نصف لی مین هو معلوم نیست
امتیاز : 9
مجموع امتیازات : 49

سارا 

باید ها رعایت نیست !
سرخابیه ولی 1 امتیاز کم میشه چون نزدیک به قرمزه :/

نکات مثبت :
......

نکات منفی :
موهاش بالا زده :-/

امتیاز : 8 
مجموع امتیازات : 48

   
בخــــتـ♬ـــر خــ☀ــوبــــ ×کـامـنـت()