تبلیغات
... - مرحله اول سری ۳

HOME MAIL TELL ROZA

...        

                

 مرحله اول سری ۳
یکشنبه 22 فروردین 1395 × 12:21 ب.ظ    
سلام ثبت نام تموم شد
شرکت کنندگان:

ناهید

مریم

دنیا

ملیکا

سویودو

دیلیا

ریکاته

پرمیس

شبنم

***************************************

خب بالاخره مسابقه شروع شد اینم از مرحله اول

موضوع:دخی با پشمک

نمونه:


نکات مثبت:
موهاشو بسته باشه
لباسش استین بلند باشه
دخلی کره ای باشه


نکات منفی :
ادرس داشته باشه
دخی کره ای نباشه
عکس بی کیفیت یا بزرگ و کوچیک باشه

هر نکته
منفی 2 امتیاز کم میکنه


مهلت تا فردا


عکس ها ادامه......

عکسارو تو پست ثابت بدین


عکس ♥سویودو جون♥


خوبیاش:
دخی کره ایه
دخی خوشگله
بدیاش:
نداره
نمره:10


عکس ♥دیلیا جون♥:


خوبیاش:
دخی کره ایه"
دخی خوشمله"
لباسش آستین بلنده"
بدیاش:
پشمک دستش نیس"مداده
نمره:8

عکس ♥ناهید جون♥:


خوبیاش:
دخی کره ایه"
موهاش و بسته"
بدیاش:
بزرگه
نمره8

عکس ♥مریم 3 ♥:

خوبیاش:
دوتا دخی هستن"
دخیا کره این"
با کیفیته"
دخیا خوشملن"
بدیاش:
نداره
نمره:10

عکس♥ریکاته جون♥:


خوبیاش:
دخی کره ایه"
دخی خوشمله"
موهاش و بسته"
لباسشم آستین بلنده"
بدیا:
بی کیفیته"
نمره:9

عکس ♥شبنم جون♥:


خوبیاش:
دوتا دخی ان"
هر دوتا کره این"
دخیا خوشملن"
بدیا:
نداره
نمره:10عکس ملیکا جون:


خوبیاش :
با دوست پسرشه

بدیاش :
بزرگه

نمره:9

************************************
عکس مریم جون:
نکات مثبت 
همه چیز 

نکات منفی :
کیفیت نداره

امتیاز 9
*******************************
عکس پرمیس جون:


نکات مثبت :
همه چیز

نکات منفی:
کیفیت نداره

امتیاز:9