تبلیغات
... - مرحله سوم

HOME MAIL TELL ROZA

...        

                

 مرحله سوم
جمعه 27 فروردین 1395 × 07:01 ب.ظ    
سلام مرحله سوم شروع شد
حذفیا که عکس ندادن
مریم۳
مریم۲

موضوع:دخی کره ای با دوربین

نمونه:نکات مثبت
موهای دخی روشن باشه
دخی ناز باشه

نکات منفی

دوربین تو دستش نباشه
دخی کره ای نباشه
عکس بی کیفیت باشه

لطفا خودتون بگردین از مسابقات بقیه پیدا نکنین

مهلت:سه شنبه

خودافظ

عکس دیلیا جون:


نکات مثبت:
همه چیش

نکات منفی:
 نداره

امتیاز 10
**********************************************
عکس مریم جون:نکات مثبت :
دوربین دستشه و....

نکات منفی:

بی کیفیت اما یکم

امتیاز 9
***********************************************
عکس شبنم جون:


نکات مثبت:

دوربین دستش و .....

نکات منفی:
بی کیفیت

امتیاز 9

***********************************************
عکس ناهید جون:


نکات مثبت:
همه چیش 

نکات منفی:
.......

امتیاز 10

***********************************************
عکس سویودو جون:


undefined


نکات مثبت:
همه چیش 

نکات منفی:
بی کیفیت

امتیاز 10

***********************************************
عکس ریکاته جون:


نکات مثبت :
همه چیش 

نکات منفی:

بزرگه

امتیاز 8
***************************************
عکس فاطمه جون:

undefined

نکات مثبت :

همه چیش 

نکات منفی:
نداره

امتیاز 10

*************************************

عکس پرمیس جون:


نکات مثبت:
همه چیش 

نکات منفی :
نداره

امتیاز 10